hengelspullen.nl

Leer van het verleden en koester het heden

door Bouke: Tjonge jonge wat een kou en wat een vorst zo begin januari. Vanwege de aanhoudende vorst hebben mijn hengels inmiddels ruim twee weken de waterkant niet gezien. Het schrijven van reviews en het testen van nieuw materiaal ligt hierdoor letterlijk op zijn gat. Lekker bij de warme kachel, neem ik mijn stapel leeswerk door welke de afgelopen tijd wat dat betreft alleen maar leek te groeien. Al lezend wordt ik opnieuw geconfronteerd met de nieuwe regelgeving betreffende de palingvisserij.

Dat in 2009 wat dat betreft een hoop is veranderd mag duidelijk zijn. Of dit daadwerkelijk er toe bijdraagt dat de palingstand niet verder afneemt, is iets wat ik betwijfel. Met een oliebol in de ene en een glaasje bubbels in de andere hand tikten wat dat betreft de laatste seconden van 2008 weg, realiserend dat er in 2009 wat betreft visstandbeheer heel wat staat te gebeuren.

Palingvisserij anno 2009

Ik hoop dat 2009, ondanks de door de Sportvisserij Nederland opgelegde maatregelen betreffende de vangst en het in bezit hebben van paling, voor u wat betreft onze hengelsport een mooi en sportief jaar mag worden. Wij van Hengelspullen.nl hebben het catch en release principe hoog in ons vaandel staan en staan wat dat betreft achter het genomen besluit. Of dit echter leidt tot een toename (of laat ik voorzichtig zijn, een niet verdere afname) van de palingstand, is iets waar ik als persoon zo mijn twijfel over heb. Neem als voorbeeld de Waal, een rivier waar ik graag met mijn hengels vertoef. Deze wordt zoals vele binnenwateren regelmatig door beroepsvissers afgevist. De hoge palingprijs is er debet aan dat de door hun gehanteerde vismethoden steeds lucratiever worden. Kribben worden met behulp van zware aggregaten door het onder stroom zetten van bepaalde delen van het water minutieus afgevist. Het woord afvissen is hier helaas niet langer correct. Het feit dat tot drie dagen nadat krib voor krib secuur is afgevist, meeuwen en andere watervogels zich nog steeds tegoed doen aan allerlei dode visjes en schelpdiertjes, is het woord kapot vissen hier beter op zijn plaats. Dit in combinatie met de enorme hoeveelheid paling die zomers bij laag water als gevolg van onder andere koelwaterinstallaties en andere turbines geknakt en zwaar gehavend dood aanspoelen, zijn aandachtspunten waar men indien men daadwerkelijk iets aan de palingstand wil doen mijns inziens meer resultaat kan behalen. Zolang daarnaast glasaaltjes (jonge paling), in Portugal en Spanje als een delicatesse wordt gezien en deze vanwege de absurd hoge prijs die hiervoor wordt betaald met steeds groter wordende stofzuigerboten de tocht vanuit de Sarragossazee richting Nederland onmogelijk wordt gemaakt; is het zaak in eerste instantie daar wat aan te doen. Ik hoop dat wanneer mensen van Sportvisserij Nederland dit lezen, dat zij voor ons een vuist maken richting onze regering en het Europees parlement en dat zij deze confronteren met deze heikele punten.

Aalscholvers

Wat dat betreft heb ik goede hoop. Er wordt immers veel gedaan voor het in stand houden van onze vispopulatie. Neem nou bijvoorbeeld de vistrappen, geďntroduceerd voor vissen om zo makkelijk allerlei obstakels tijdens hun trek richting eventuele paaigronden te kunnen nemen. Deze schijnen wat dat betreft goed te werken. Met recht zeg ik schijnen want tijdens mijn laatste bezoek aan de sluizen van Maurik trof ik bij een dergelijke trap een hele populatie aalscholvers aan. Vissen die druk in de weer waren met het nemen van dit obstakel werden stuk voor stuk door deze zwarte rovers uit het water gevist. Met de vleugels half uitgeslagen zaten deze rakkers triomfantelijk langs deze vistrap. Het leek wel of zij wisten dat zij een beschermde status hadden. Ze maakten wat dat betreft gelukkig nog net geen lange neus. Deze vogels waar bekend van is dat zij dagelijks 1 a’ 1˝ pond (!) vis eten en waarvan de populatie sinds 1990 verzesvoudigd is, wordt de laatste tijd steeds vaker debet gevonden voor teruglopende vangstresultaten. De groei van de in Nederland aanwezige populatie aalscholvers zou wat dat betreft ook hier vergeleken kunnen worden met een steeds groter wordende en steeds efficiënter vissende vissersboot. Wanneer hier op niet al te lange termijn wat aan gedaan wordt, zal dit op termijn voor ons als sportvissers waarschijnlijk identieke maatregelen tot gevolg hebben, zoals vanaf 1 januari geldend voor de palingvissers onder ons.

Toekomst

Een visser mag wat dat betreft graag over zijn vangsten praten. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de lengte van de vis neemt naarmate een verhaal vaker verteld wordt toe. Dit soort smeuďge verhalen maken tegenwoordig steeds vaker plaats voor verhalen uit het verleden. “Toen…. kon je nog eens vis vangen” of “toen…. had je zo maar een net vol met brasem”. Dit en allerlei andere zinspelingen betreffende langzaam teruglopende vangstresultaten, is wat vandaag de dag aan het water wordt verteld. Vissers zouden wat dat betreft vaker gehoord moeten worden. Zij zijn het die immers dagelijks aan het water terug te vinden zijn. Zij signaleren veelal als eerste wanneer er iets aan de hand is. Het leeuwendeel van de sportvissers zijn meer dan begaan met het leven op en in het water. Vroeger keek een boer naar de lucht en kon als man uit de praktijk precies vertellen wat voor weer je kreeg. Dit is iets dat door het KNMI of Piet Paulusma ondanks al hun apparatuur nooit is evenaart. Het zijn de mensen uit het veld die veelal precies weten te vertellen wat het probleem is en hoe dit het beste opgelost kan worden. Ik spreek dan ook de wens uit dat niet alleen Sportvisserij Nederland, maar vooral ook onze regering meer naar ons gaat luisteren.

Conclusie en... meer informatie

Laten we zuinig zijn op hetgeen we hebben. Laten we het koesteren, zodat later ook onze kinderen en kleinkinderen wanneer wij ons hengelstokje letterlijk over hebben gegeven nog pracht vangsten kunnen realiseren.
Ik hoop dat 2009 voor u een jaar wordt met naast voorspoed en geluk, die vangsten welke u in 2008 heeft gemist……..

Uw Productreviewer Witvis
Bouke Sinnige

Lees ook deze reviews:

Nieuwe DVD voor de snoekvissers: To lure a Killer!

(3-1-2011)

review angling

hengelspullen video (HD): goede snoekbehandeling

(15-11-2010)

review angling

Lijn opspoelen op je molen - te simpel?

(12-10-2010)

review angling

Hoe diepzittend kunsaas uit een dichte snoekenbek krijgen

(22-9-2010)

review angling

Pikeproof onderlijntjes maken voor snoekbaars

(4-5-2011)

review angling

>> meer reviews!


 De kieuwgreep door Hans Koopman


 Jerkbaitvissen met Arjan Willemsen


Jou video hier? Stuur ons een e-mail: inof@hengelspullen.nl


Hengelspullen is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties.

© 2004 - 2011 Hengelspullen • AdverterenContact / ColofonDisclaimerPrivacy