hengelspullen.nl

Het zelf knopen van onderlijnen (Deel 2) door Bouke Sinnige

Uit de response welke ik heb ontvangen naar aanleiding van deel 1, het knopen van een onderlijn met behulp van een haki-an, blijkt dat veel vissers deze review hebben weten te waarderen. Deel 2 behandeld het onderlijnen- apparaat van Pierotti. De wijze van knopen is vrijwel identiek aan die van een Haki-an, zij het dat je hier een andere volgorde hanteer.

Bij een haki-an knoop je in eerste instantie de haak en als laatste het lusje van de onderlijn. Bij het onderlijnen-apparaat is deze volgorde je precies andersom.
Vrijwel iedere hengelsportzaak heeft wel ergens een haki-an liggen. Voor een Pierotti onderlijnen-apparaat ligt dit anders. Hiervoor moet je op zoek. Zover mij bekend, heeft Sensas deze standaard in haar productenlijn zitten. Iedere Sensas dealer zou hem dus moeten kunnen leveren (vraag ernaar).

Natuurlijk heb je ook hengelsporters die na het zien van een dergelijk apparaat met hun haki-an nijverig aan de slag gaan om zelf iets te fabriceren. Het principe van de knoop is immers vrijwel identiek. Recent heeft hiervan een prachtig voorbeeld, met foto’s, in de “Witvis Totaal” no.33 gestaan (pagina 35).

Onderlijnen-apparaat van Pierotti, benodigheden:
knoop in het nylon

- Onderlijnen-apparaat
- Haak (met bledje)
- Nylon (hoe soepeler de lijn, des te mooier de knoop)
- Schaar

Advies: Oefen in eerste instantie met een wat grotere haak en dikker nylon. Ook hier geldt oefening baart kunst.
1) Knoop in het nylon waarvan de onderlijn gemaakt moet worden een lusje. Een handig hulpje hierbij is de Looptyer van Sensas. Alle lusjes worden dan vrijwel even groot (staat netjes).


2) Plaats de te knopen haak in de bek van het onderlijnen-apparaat. Let op! De steel in het midden van de bek zover mogelijk naar buiten laten steken.

3) Bepaal de lengte van de onderlijn. (Bij mijn apparaat middels het verplaatsen van de aluminium pinnen. Bij langere onderlijnen kan het nylon als een lus een aantal keer om twee of meer pinnen worden gewikkeld).

4) Leg het door u geknoopt lusje om de door u geplaatste pin. Zover mij bekend zijn er ook Pierotti onderlijnen-apparaten, waarbij het lusje in een haakje moet worden gehangen.


5) Pak de vislijn in uw rechter hand en voer deze achter de beugel langs (zit boven op de bek van het onderlijnen-apparaat).

6) Let op! Het nylon moet constant onder een lichte spanning worden gehouden. (Bij een te hoge spanning ontstaan later bij het aantrekken van de knoop kinken, bij een te lage spanning trek je de knoop bij het aantrekken over het bledje van de haak heen).


7) Met je linker hand voer je de te knopen draad via de zijkant van de bek terug, achter de steel van de te knopen haak langs (van boven naar beneden).


8) Houd de draad met je linker hand vast, waarbij de lijn in een hoek van ca. 90º ten opzichte van de steel moet worden gehouden. (Denk aan de lichte spanning die op de draad moet worden gehouden).


9) Terwijl je dit doe, draai je de slinger van het apparaat. De lijn wordt hierbij om de steel gewikkeld, startend van de bek richting het bledje. Zorg dat de wikkelingen netjes naast elkaar komen te liggen.


10) Draai de slinger 8 á 10 keer. Hierdoor ontstaat een mooie stevige knoop.


11) Na deze wikkelingen te hebben gelegd, neem je de draad in je rechter hand en voer deze onder het lipje dat boven op de bek is geplaatst langs.


12) Trek de draad stevig onder dit lipje vast en knip deze af.


13) Bevochtig met een vinger de door u gedraaide wikkelingen (dit is belangrijk voor het soepel aantrekken/glijden van de knoop ). De meeste vissers gebruiken hiervoor een beetje spuug.


14) Klap de beugel waar in eerste instantie de lijn achter langs is gevoerd (zie punt 5) omhoog en haal het nylon achter/onder deze beugel vandaan.


15) Trek voorzichtig aan de onderlijn (in het verlengde van de steel van de haak), de lus die bij punt 14 vrijgekomen is wordt langzaam aangetrokken.


16) Trek voorzichtig de knoop aan.


17) De haak kan uit de bek worden genomen. Trek hierbij de draad die onder het lipje op de bek zit, voorzichtig onder betreffend lipje vandaan.


18) Neem de haak tussen rechter duim en wijsvinger en trek met je linkerhand de knoop aan. Hierbij trek je niet alleen de wikkelingen omhoog (tot aan bledje) maar positioneer je tevens de onderlijn (voorzijde bledje).


19) Het overtollige nylon kan nu worden af geknipt.
Indien de knoop bij het aantrekken over het bledje schuift, dan heb je te weinig spanning op de draad gehouden tijdens het knopen. Wanneer je kinken in je lijn krijgt, was de spanning tijdens het knopen te hoog. Dit is een kwestie van oefenen!Noot: Let op de dikte van de nylondraad en de maat van de te knopen haak. Deze dienen altijd op elkaar afgestemd te zijn!
Voor een mooie knoop geldt: “kleine haakjes dun draad, grotere haken dikker draad”.


Onderlijn

Onderlijnen op deze wijze geknoopt (indien tussentijds het haakje of de aluminium pinnen niet worden verplaatst) zijn van gelijke lengte. Tijdens het vissen kan zonder verlies van de diepte een onderlijn (middels het lus in lus systeem) worden vervangen. De thuis geknoopte onderlijnen worden door mij per type haak, maat en eventuele lijndikte netjes in een onderlijnenmapje bewaard. Een dergelijk mapje heeft ten opzichte van een onderlijnenplankje het voordeel dat de onderlijnen onder lichte spanning recht blijven bewaard. De kans op eventuele kinken (als gevolg van het bewaren) wordt hierdoor tot nul gereduceerd.

Onderlijnen opruimen

Niets is zo fijn om tijdens het vissen zo een kant en klare onderlijn te kunnen pakken. In hengelsportzaken zijn diverse attributen te koop om de thuis geknoopte onderlijnen goed in op te bergen. De onderlijnen voor het vissen met de vaste hengel, bewaar ik in een mapje van voldoende lengte. De lijnen worden hier onder een lichte spanning in bewaard. Zo heb ik altijd mooie rechte onderlijnen. Kant-en-klaar gekochte onderlijnen dienen altijd nog uit de “war” te worden gehaald. Heeft u dit wel eens met koude en/of natte handen geprobeerd? Met in een onderlijnenmap opgeborgen onderlijnen kan ergernis worden voorkomen. De langere onderlijnen (voor het vissen met de feeder) wikkel ik het liefst om een stukje schuimrubber (isolatie voor leidingen, te koop bij vrijwel iedere doe het zelfzaak). Dit is een goedkope manier om lange onderlijnen voor langere tijd te bewaren. Waneer je tijdens het vissen een onderlijn nodig heb, wikkel je deze netjes zonder kinken van de schuimrubber rol.

Prijs

Het eerste onderlijnen apparaat zoals door mij gekocht kostte zo’n 12 jaar geleden ca. fl. 17,50. Recent heb ik voor ca. € 20,= een vrijwel identiek apparaat op de kop weten te tikken, dit was een koopje want de gemiddelde prijs voor een Pierotti onderlijnen-apparaat ligt tegenwoordig zo rond de € 35,=. Een dergelijk apparaat is een eenmalige uitgave, die zich in de toekomst terug verdient. Het zelf knopen blijft immers te allen tijde goedkoper dan het kopen van kant en klare onderlijnen.

Conclusie en... meer informatie

Het is een vaardigheid, net als bij haki-an. Het op juiste spanning houden van de draad en het op elkaar
afgestemd zijn van de diameter van het nylon en de grootte van de haak, zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een goede knoop. Ga er voor zitten, neem er de tijd voor. Het is een bepaalde slag, een vaardigheid die u zich eigen moet maken. Zelf de regie houden in de keuze van haak, draad en lengte is iets waar ik voor ga! Daarnaast vind ik het altijd weer een mooi gezicht wanneer ik mijn onderlijnenmapje vol heb geknoopt.

Op onderstaande internetpagina’s wordt het knopen met het ondelijnen-apparaat van Pierotti duidelijk uiteen gezet:

http://www.hcexcelsior.nl/data/pierotti.pdf
http://www.wedstrijdvissen.nl/content.php?action=1&artno=4838&category=Tips+en+Trucs

Uw productreviewer

Bouke Sinnige

Lees ook deze reviews:

Nieuwe DVD voor de snoekvissers: To lure a Killer!

(3-1-2011)

review angling

hengelspullen video (HD): goede snoekbehandeling

(15-11-2010)

review angling

Lijn opspoelen op je molen - te simpel?

(12-10-2010)

review angling

Hoe diepzittend kunsaas uit een dichte snoekenbek krijgen

(22-9-2010)

review angling

Pikeproof onderlijntjes maken voor snoekbaars

(4-5-2011)

review angling

>> meer reviews!


 De kieuwgreep door Hans Koopman


 Jerkbaitvissen met Arjan Willemsen


Jou video hier? Stuur ons een e-mail: inof@hengelspullen.nl


Hengelspullen is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties.

© 2004 - 2011 Hengelspullen • AdverterenContact / ColofonDisclaimerPrivacy